دوره آنلاین
8 دانش‌پژوه
هدیهرایگان
ثبت‌نام

باسمه تعالی

توجه:

از آنجا که محتوای این دوره‌ها از طریق ارتباط با مسئولین محترم کانال و سایت حضرت استاد عابدینی تأمین می‌شود شما می‌توانید برای کمک به نشر و پیاده‌سازی تقریرات و تولید محصولات چاپی، از طریق مبالغ خیریه از این مجموعه با مبلغ دلخواه حمایت فرمایید. (‌لطفاً در توضیحات حتماً بنویسید مربوط به دوره‌های استاد عابدینی)

تذکر: مبلغ به تومان بوده و ثبت مشخصات اختیاری است.

تومان

توضیحات دوره:

برای دانلود و مشاهده کامل دروس باید به صورت رایگان ثبت نام فرمایید که پس از آن می‌توانید به تقریرات و فایل‌های صوتی و ویدئوها دسترسی پپدا کنید.

 

شرح تفسیر المیزان (۵): سوره بقره آیات ۱۲۴ تا ۱۵۲: استاد عابدینی

۱۵۰ _ ۱۵۷

نظام استقامت و رشد _ ابتلائات ابراهیم (علیه السلام) و جعل امامت

آیه ۱۲۴ سوره بقره

صفحات ۲۶۶ الی ۲۷۹ ج۱ المیزان

۱۵۸ _ ۱۶۷

بنای کعبه توسط ابراهیم(علیه السلام) و دعاهایش،و اسرارتشریع حج ابراهیمی        آیات ۱۲۵ تا ۱۲۹ سوره بقره

صفحات ۲۷۹ الی ۲۹۹ ج۱ المیزان

۱۶۸ _ ۱۷۴

معنی اسلام و مراتب اسلام و ایمان

آیات ۱۳۰ تا ۱۳۴ سوره بقره

صفحات ۲۹۹ الی ۳۰۹ ج۱ المیزان

۱۷۵ _ ۱۹۷

بحث تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه، و تشریع و تشخیص قبله و معنی آن، و شبهات یهود پیرامون این جریان

آیات ۱۳۵ تا ۱۵۲ سوره بقره

صفحات ۳۰۹ الی ۳۴۲ ج۱ المیزان