دوره آنلاین
15 دانش‌پژوه
هدیهرایگان
ثبت‌نام

باسمه تعالی

توجه:

از آنجا که محتوای این دوره‌ها از طریق ارتباط با مسئولین محترم کانال و سایت حضرت استاد عابدینی تأمین می‌شود شما می‌توانید برای کمک به نشر و پیاده‌سازی تقریرات و تولید محصولات چاپی، از طریق مبالغ خیریه از این مجموعه با مبلغ دلخواه حمایت فرمایید. (‌لطفاً در توضیحات حتماً بنویسید مربوط به دوره‌های استاد عابدینی)

تذکر: مبلغ به تومان بوده و ثبت مشخصات اختیاری است.

تومان

توضیحات دوره:

برای دانلود و مشاهده کامل دروس باید به صورت رایگان ثبت نام فرمایید که پس از آن می‌توانید به تقریرات و فایل‌های صوتی و ویدئوها دسترسی پپدا کنید.

 

جلسات ۴۵۹ تا ۴۶۱

بیان آیت اعجاز الهی در میراندن و احیاء مجدد کل یک قوم بنی اسرائیل

آیه ۲۴۳ سوره بقره

صفحات ۲۷۸ الی ۲۸۲ ج۲ المیزان

جلسات ۴۶۲ تا ۴۸۵

داستان حکومت طالوت و دستور به قتال بنی اسرائیل با جالوت و إعطاء ملک و حکمت به داوود نبی        آیات ۲۴۴ تا ۲۵۲ سوره بقره

صفحات ۲۸۲ الی ۳۰۸ ج۲ المیزان

جلسات ۴۸۶ تا ۵۰۰

فضیلت های انبیا و ریشه اختلاف در پیروان ادیان (۴۸۶_۴۸۷و۴۹۷_۴۹۹)

کلام در حقیقت کلام  و تکلم الهی (۴۸۸_۴۹۶)، بحث فلسفی درکلام(۵۰۰)

آیات ۲۵۳ و ۲۵۴ سوره بقره

صفحات ۳۰۸ الی ۳۲۸ ج۲ المیزان

شرح تفسیر المیزان (۱۱): سوره بقره آیات ۲۴۳ تا ۲۵۴: استاد عابدینی جلسات ۴۵۹ تا ۵۰۰

شرح تفسیر المیزان (۱۱): سوره بقره آیات ۲۴۳ تا ۲۵۴: استاد عابدینی