دوره آنلاین
11 دانش‌پژوه
هدیهرایگان
ثبت‌نام

باسمه تعالی

توجه:

از آنجا که محتوای این دوره‌ها از طریق ارتباط با مسئولین محترم کانال و سایت حضرت استاد عابدینی تأمین می‌شود شما می‌توانید برای کمک به نشر و پیاده‌سازی تقریرات و تولید محصولات چاپی، از طریق مبالغ خیریه از این مجموعه با مبلغ دلخواه حمایت فرمایید. (‌لطفاً در توضیحات حتماً بنویسید مربوط به دوره‌های استاد عابدینی)

تذکر: مبلغ به تومان بوده و ثبت مشخصات اختیاری است.

تومان

توضیحات دوره:

برای دانلود و مشاهده کامل دروس باید به صورت رایگان ثبت نام فرمایید که پس از آن می‌توانید به تقریرات و فایل‌های صوتی و ویدئوها دسترسی پپدا کنید.

جلسات ۴۱۴ تا ۴۵۸

نظام حقوق زن در اسلام: بحث احکام طلاق (۴۱۴_۴۲۵)

حیات زن در امتهای غیرمتمدن و متمدن قبل از اسلام (۴۲۶_۴۲۸)

سنت های جدید بدون سابقه در اسلام (۴۲۹_۴۳۸)

غایتِ نکاح در إبقاء نوع (۴۳۹و۴۴۰)

ارث و جایگاه مرد و زن در خانواده (۴۴۱_۴۴۵)

فطریات زوجیت در نظام خلقت (۴۴۶و۴۴۷)

حکمت حکم تعدد زوجات در اسلام (۴۴۸_۴۵۴)

حکمت حق طلاق مرد و حق طلاق قضایی زن (۴۵۵_۴۵۷)

حکمت حکم ازدواج موقت در اسلام (۴۵۸)

آیات ۲۲۸ تا ۲۴۲ سوره بقره

ج۲ المیزان صفحه ۲۲۷ الی ۲۷۸

ج۴ المیزان صفحه ۲۰۷ و ۳۴۳

ج۴ المیزان صفحه ۱۷۸ تا ۱۹۴

ج۱۵ المیزان صفحه ۱۷ و ۱۸

مجموعه آثار شهید مطهری ج۱۹ ص۲۴۱ به بعد (حق طلاق) و ص۳۳۸ به بعد (تعدد زوجات)

 

شرح تفسیر المیزان (۱۰): سوره بقره آیات ۲۲۸ تا ۲۴۲: استاد عابدینی جلسات ۴۱۴ تا ۴۵۸

شرح تفسیر المیزان (۱۰): سوره بقره آیات ۲۲۸ تا ۲۴۲: استاد عابدینی