دوره آنلاین
30 دانش‌پژوه
هدیه10900 تومان
ثبت‌نام
شرح تفسیر المیزان دوره تدریس قم استاد یزدان‌پناه مقدمات ویدرس vdars.com

باسمه تعالی

قیمت هر فایل صوتی ۱۰۰ تومان است. این دوره شامل ۱۰۹ فایل صوتی است.

شرح تفسیر المیزان: استاد یزدان‌پناه (‌تدریس در قم)

لینک ثابت دوره:

http://vdars.com/?p=2824

سال ۹۴ تا ۹۵ از جلسه ۱ تا ۲۵

سال ۹۵ تا ۹۶ از جلسه ۲۶ تا ۷۱

سال ۹۶ تا ۹۷ از جلسه ۷۲ تا ۱۰۹

 

بخش 1دانلود کامل دوره بصورت فایل فشرده
بخش 2سال 94 تا 95
درس 2دانلود و مشاهده جلسه 1 تا 15
درس 3دانلود و مشاهده جلسه 16 تا 25
بخش 3سال 95 تا 96
درس 4دانلود و مشاهده جلسه 26 تا 40
درس 5دانلود و مشاهده جلسه 41 تا 55
درس 6دانلود و مشاهده جلسه 56 تا 71
بخش 4سال 96 تا 97
درس 7دانلود و مشاهده جلسه 72 تا 85
درس 8دانلود و مشاهده جلسه 86 تا 100
درس 9دانلود و مشاهده جلسه 101 تا 109