دوره آنلاین
37 دانش‌پژوه
هدیه17100 تومان10900 تومان
ثبت‌نام
شرح تفسیر المیزان دوره تدریس قم استاد یزدان‌پناه مقدمات ویدرس vdars.com

باسمه تعالی

شرح تفسیر المیزان: استاد یزدان‌پناه (‌تدریس در قم)

لینک ثابت دوره:

http://vdars.com/?p=2824

سال ۹۴ تا ۹۵ از جلسه ۱ تا ۲۵

سال ۹۵ تا ۹۶ از جلسه ۲۶ تا ۷۱

سال ۹۶ تا ۹۷ از جلسه ۷۲ تا ۱۰۹

سال ۹۷ تا ۹۸ از جلسه ۱۱۰ تا ۱۷۱

قیمت هر فایل صوتی ۱۰۰ تومان است. این دوره شامل ۱۷۱ فایل صوتی است که با تخفیف ۱۰۹۰۰ تومان عرضه می شود.

پخش و دانلود رایگان جلسات ۱ تا ۷

http://vdars.com/h/file/2824/1-almizan-yazdanpanah-vdars.mp3

 

http://vdars.com/h/file/2824/2-almizan-yazdanpanah-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/file/2824/3-almizan-yazdanpanah-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/file/2824/4-almizan-yazdanpanah-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/file/2824/5-almizan-yazdanpanah-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/file/2824/6-almizan-yazdanpanah-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/file/2824/7-almizan-yazdanpanah-vdars.MP3

 

بخش 1دانلود کامل دوره بصورت فایل فشرده
بخش 2سال 94 تا 95
درس 2دانلود و مشاهده جلسه 1 تا 15
درس 3دانلود و مشاهده جلسه 16 تا 25
بخش 3سال 95 تا 96
درس 4دانلود و مشاهده جلسه 26 تا 40
درس 5دانلود و مشاهده جلسه 41 تا 55
درس 6دانلود و مشاهده جلسه 56 تا 71
بخش 4سال 96 تا 97
درس 7دانلود و مشاهده جلسه 72 تا 85
درس 8دانلود و مشاهده جلسه 86 تا 100
درس 9دانلود و مشاهده جلسه 101 تا 109
بخش 5سال 97-98
درس 10از جلسات 110 تا 140 پخش و دانلود تکی
درس 11از جلسات 141تا 171 پخش و دانلود تکی