دوره آنلاین
13 دانش‌پژوه
هدیه5000 تومان
ثبت‌نام

دوره جامع خارج نهایه الحکمه در این لینک  وجود دارد که از ابتدا تا آخرین فایل صوتی در آن قرار داده شده است؛ اما برای اینکه برخی از عزیزان متقاضی فقط سال آخر را نیاز دارند در این بخش، سال ۹۷-۹۶ به صورت جداگانه ارائه شده است تا متحمل هزینه بیشتر برای خرید کل دوره نشوند.

از جلسه ۳۶۹ تا ۴۴۹ مربوط به این سال است.

بخش 1دانلود کامل دوره سال 97-96
بخش 2پخش و دانلود به صورت تکی