دوره آنلاین
94 دانش‌پژوه
هدیه44900 تومان20000 تومان
ثبت‌نام

باسمه تعالی

قیمت هر فایل صوتی ۱۰۰ تومان است. این دوره شامل ۴۴۹ فایل صوتی است. به دلیل استقبال عزیزان با تخفیف ۲۰۰۰۰ تومان عرضه می شود.

تذکر: برای بحث و گفتگو درباره نهایةالحکمه به انجمن فلسفه و عرفان اسلامی (دسته‌بندی نهایه‌الحکمه) مراجعه فرمایید.

حضرت استاد یزدان‌پناه از سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ درس خارج نهایة الحکمة را در حوزه علمیه قم آغاز فرموده‌اند. چنان‌که از عنوان این درس پیداست، درس به شیوه معمول دروس خارج حوزه برگزار می‌شود؛ یعنی سطح نهایه به سرعت تقریر می‌شود و سپس استاد به طرح مطالب عمیق‌تر می‌پردازد. در جلسه اول و دوم این دروس، استاد درباره شیوه درس توضیحات کافی داده‌اند. متن بخشی از جلسه دوم که در آن استاد شیوه درس را بیان فرموده‌اند، تقدیم می‌شود.

دانلود شیوه درس خارج نهایةالحکمة

پیگیری این دروس را به تمام حکمت‌دوستان توصیه می‌کنیم. در دروس خارج نهایه استاد یزدان‌پناه، افزون بر اینکه مطالب فلسفی عمیق‌تری مطرح می‌گردد، می‌توانید بحث‌های اصلی و امروزی حکمت اسلامی را که میان استادان و فیلسوفان اسلامی معاصر در جریان است، ملاحظه کنید. استاد در این درس‌ها، مباحث مورد نیاز و به‌روز فلسفه اسلامی را مطرح می‌فرمایند و در برخی مواضع، دیدگاه‌های دیگری را که در جریان فلسفی معاصر وجود دارد، بررسی می‌کنند. در مواضع متعددی از این دروس، حضرت استاد پس از طرح مسئله و پرسش، خود، نظریه پرداخته‌اند و انظاری بدیع را مطرح کرده‌اند. از دیگر ویژگی‌های دروس استاد، عرضه تقریرهای خوش و نیرومند از مباحث گوناگون حکمت متعالیه است، به‌گونه‌ای که بسیاری از مشکلات فراروی حکمت‌پژوه را برطرف می‌سازد و او را از گرفتاری در بدفهمی مباحث حکمت متعالیه می‌رهاند.

فایل‌های صوتی و متنی خارج نهایه الحکمه ۹۳-۱۳۹۲

 از جلسه یک تا جلسه صد فایل صوتی

از جلسه دوم تا جلسه ۲۸ فایلهای متنی به صورت pdf

خارج نهایه الحکمه ۹۴-۱۳۹۳ (سال دوم درس)

از جلسه صدو يك تا صد و نود و هفت

خارج نهایه الحکمه ۹۵-۱۳۹۴ (سال سوم درس)

از جلسه صد و نود و هشت تا  ۲۸۳ فایل صوتی

از جلسه ۱۹۸ تا ۲۱۷ فایل متنی بصورت pdf

پس از ثبت‌نام و شروع دوره ( سمت راست همین صفحه) تمامی فایل‌های صوتی و متنی بخش‌های زیر قابل مشاهده خواهند بود.

بخش 1جلسه ۱ تا ۱۰۰: سال اول ۹۳-۹۲
درس 1دانلود کامل و یکجای دوره
درس 2دانلود و مشاهده تکی جلسات 1 تا 20
درس 3دانلود و مشاهده تکی جلسات 21 تا 40
درس 4دانلود و مشاهده تکی جلسات 41 تا 60
درس 5دانلود و مشاهده تکی جلسات 61 تا 80
درس 6دانلود و مشاهده تکی جلسات 81 تا 100
بخش 2جلسه ۱۰۱ تا ۱۹۷: سال دوم ۹۴-۹۳
بخش 3جلسه ۱۹۸ تا 283 : سال ۹۵-۹۴
بخش 4جلسات سال ۹۵ تا ۹۶
درس 9دانلود و مشاهده تکی از جلسه 284 تا 310
درس 10دانلود و مشاهده تکی از جلسه 311 تا 330
درس 11دانلود و مشاهده تکی از جلسه 331 تا 350
درس 12دانلود و مشاهده تکی از 351 تا 369
بخش 5جلسات سال 96 تا 97
بخش 6تقریرات جلسه 1 تا 10
درس 14تقریرات جلسه1
درس 15تقریر جلسه 2
درس 16تقریر جلسه 3
درس 17تقریر جلسه 4
درس 18تقریر جلسه 5
درس 19تقریر جلسه 6
درس 20تقریر جلسه 7
درس 21تقریر جلسه 8
درس 22تقریر جلسه 9
درس 23تقریر جلسه 10
بخش 7تقریرات جلسه 11 تا 20
درس 24تقریر جلسه 11
درس 25تقریر جلسه 12
درس 26تقریر جلسه 13
درس 27تقریر جلسه 14
درس 28تقریر جلسه 15