دوره آنلاین
10 دانش‌پژوه
هدیه5600 تومان
ثبت‌نام
حکمت متعالیه استاد یزدان پناه سال 97-96

باسمه تعالی

دوره جامع حکمت متعالیه در این لینک  وجود دارد که از ابتدا تا آخرین فایل صوتی در آن قرار داده شده است؛ اما برای اینکه برخی از عزیزان متقاضی فقط سال آخر را نیاز دارند در این بخش، سال ۹۷-۹۶ به صورت جداگانه ارائه شده است تا متحمل هزینه بیشتر برای خرید کل دوره نشوند.

از جلسه ۵۸۶ تا ۶۴۲ مربوط به این سال است.

قیمت هر فایل صوتی ۱۰۰ تومان است. این دوره شامل ۵۶ فایل صوتی است.

بخش 1دانلود کامل جلسات از 586 تا 642
بخش 2پخش و دانلود به صورت تکی و با کیفیت بالا
درس 2پخش و دانلود به صورت تکی از جلسه 586 تا 600
درس 3پخش و دانلود به صورت تکی از جلسه 601 تا 620
درس 4پخش و دانلود به صورت تکی از جلسه 621 تا 642