دوره آنلاین
83 دانش‌پژوه
هدیه105000 تومان80000 تومان
ثبت‌نام

باسمه تعالی

دانلود و مشاهده آنلاین ۶۹ ویدئوی آموزش تحلیل آماری

مناسب برای مدرسان آمار در دانشگاه‌ها در مقطع کارشناسی ارشد

 

علاوه بر مشاهده آنلاین موارد مشخص شده در پیش نمایش رایگان، می توانید بخش ۹ این دوره را  از طریق لینک زیر به طور کامل دانلود کنید:

دانلود رایگان بخش ۹، آمار ناپارامتریک دکتر عادل آذر (‌حجم ۲۴۶ مگابایت)

دوره آموزشی زیر تحلیل آماری آقای دکتر عادل آذر است که برای متقاضیان زیر مناسب است:

-پژوهشگران علاقه‌مند به نگارش مقاله علمی-پژوهشی بر اساس فنون و تکنیک‌های آماری

-دانشجویان کارشناسی ارشد که درس آمار در واحد درسی آنهاست

– دانشجویان گرامی که قصد نگارش مقاله علمی -پژوهشی با فنون و تکنیک های آماری دارند.

-مدرسان گرامی

فرمت و حجم ویدئوها: mp4 با حجم تقریبی ۸ گیگا بایت

زمان، تعداد و کیفیت: ۶۹ درس ویدئویی با کیفیت HD (1280*720)

تذکر: پس از خرید دوره می توانید به صورت نامحدود هر یک  از ۶۹ ویدئو را به صورت آنلاین مشاهده فرمایید و لینک دانلود کل دوره به میزان ۸ گیگابایت قرار داده شده است که می توانید از طریق اینترنت دانلود کنید.

 

پس از پرداخت و خرید دوره آموزشی به مشاهده آنلاین و دانلود دوره آموزشی به صورت سرفصل های زیر دسترسی خواهید داشت. برای مشاهده نمونه پیش نمایش رایگان را ( جلوی برخی از درس ها) کلیک کنید:

 

بخش 1تقسیم بندی علم آمار
درس 1دانلود کامل و یکجای دوره
درس 2انواع اطلاعات در علم آمارپیش‌نمایش رایگان

آماره و پارامتر


اطلاعات در علم آمار یا از نوع پارامتر و یا از نوع آماره است. پارامتر با N یا جامعه آماری یا اصطلاحاً سرشماری و همه شماری توصیف می شود.
آماره را با n یا نمونه آماری نشان می دهیم یا با استقرا و تئوری تخمین معنا پیدا می کند. به هیچ وجه اجازه نداریم از نظر کاربردی یا حرفه ای بر اساس آماره صحبت کرده یا تحلیل بنویسیم. یا به زبان کاربردی بر اساس آماره تصمیم گیری کنیم.
تصمیم گیرنده از تحلیل گر آمار پارامتر می خواهد البته به این معنا نیست که به ادبیات آماری برای تصمیم گیرنده اصطلاح پارامتر را به کار ببرد بلکه نوع نیازش را که تصمیم گیرنده برای تحلیل گر آمار بیان می کند ضرورت دارد که برای آن پارامتر تولید شود. به مثال های زیر توجه کنید:
-کیفیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه چگونه است؟
-چند درصد از محصولات تولیدی کارخانه سالم هستند؟
خطاب تصمیم گیرنده به ما این است که که باید تمام محصولات بررسی شود
-چند درصد جامعه ایران باسواد هستند؟ این به این معناست که باید تمامی مردم این سرزمین مصاحبه شوند و مشخص شود با سواد هستند یا خیر. واقعیت این است که در رشته مدیریت- و البته سایر رشته ها- اگر با آمار سروکار داشته باشیم بیش از 95 درصد موارد با “نمونه” سروکار داریم.

1-2. 95 درصد تحقیقات داخلی و خارجی با نمونه گیری است

کاری که خود من – آقای دکتر عادل آذر- انجام دادم این است که تحقیقاتی که در رشته مدیریت در ایران انجام می شود یا با جامعه آماری ( همه شماری) است و یا با نمونه گیری. در پژوهشی که یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس انجام داد نشان می دهد که در ایران نزدیک به 96 درصد تحقیقات ما بر اساس نمونه است. کاربرد فنون علم مدیریت – آمار، روش تحقیق، در ایران بالاست . مقاله این پژوهش در مجله دانشگاه علامه چاپ شده است. تقریبا همین درصد در دنیا هم هست. حدود سال 2012 تحقیقی در یکی از نشریات معروف دنیا چاپ شد با عنوان management review که نشان می دهد در دنیا تحقیقات مدیریت با چند درصد همه شماری و چند درصد نمونه است. این تحقیق هم نشان می دهد که بیش از 95 درصد تحقیقات ما “نمونه ” است.

درس 3آمار توصیفی و آمار استنباطی
درس 4آمار پارامتریک و آمار ناپارامتریک
درس 5تعریف داده و تعریف تابع احتمال
درس 6حل مسئله: نمونه و تابع احتمال
بخش 2تئوری نمونه‌گیری
درس 8تعریف نمونه آماری
درس 9تابع احتمال نمونه تصادفی توأم
درس 10حل مسئله: محاسبه میانگین و واریانس نمونه و جامعه
درس 11قضیه حد مرکزی
درس 12مروری بر درس‌های گذشته
درس 13حل مسئله (بررسی صحت قضایای سه گانه): بخش اول
درس 14حل مسئله (بررسی صحت قضایای سه گانه): بخش دوم
درس 15ضریب تصحیح رائو
درس 16ضریب تصحیح در جامعه آماری بزرگ
درس 17اثبات قضیه سوم
بخش 3 تابع احتمال آماره
درس 19 تابع احتمال آماره و حل مسئله
درس 20ادامه حل مسئله (تطبیق قضیه حد مرکزی)
درس 21قاعده حد کفایت
درس 22ویژگیهای یک آماره خوب
بخش 4تئوری تخمین
درس 24تخمین فاصله‌ای
درس 25حالت اول تخمین
درس 26حل مسئله (حالت اول تخمین )
درس 27 حالت دوم تخمین
درس 28حالت سوم تخمین
درس 29استفاده از دانش آماری در تحقیقات
درس 30تخمین فاصله ای نسبت موفقیت در جامعه
درس 31حل مسئله (تخمین فاصله ای نسبت موفقیت در جامعه)
بخش 5تعیین اندازه نمونه
درس 33عوامل موثر بر اندازه نمونه
درس 34تاثیر اندازه جامعه بر انتخاب نمونه
درس 35مرور فرمول های اندازه نمونه
درس 36 روش های محاسبه پراکندگی جامعه
درس 37روش محاسبه
درس 38حل مسئله تعیین اندازه نمونه
درس 39 فرمولی دیگر در تعیین اندازه نمونه
درس 40تعیین اندازه نمونه در داده های کیفی
درس 41حل مسئله تعیین حجم نمونه
درس 42تعیین حجم نمونه در تحقیقات چند متغیره
بخش 6آزمون فرض آماری
درس 44گام اول و دوم آزمون فرض آماری
درس 45گام سوم و چهارم آزمون فرض آماری
درس 46حل مسئله آزمون فرض آماری – بخش اول
درس 47حل مسئله آزمون فرض آماری – بخش دوم
درس 48دو اصل در آزمون فرض آماری
درس 49حل مسئله دوم آزمون فرض آماری
درس 50خطای نوع اول و خطای نوع دوم
درس 51فرضیه تطبیقی
بخش 7تحلیل واریانس
درس 52مبانی اولیه تحلیل واریانس و انواع آنپیش‌نمایش رایگان
درس 53حل مفهومی مسائل تحلیل واریانس
درس 54 نمودار تحلیل واریانس
درس 55مراحل کاربردی تحلیل واریانس یک عامله
درس 56مرور مسئله تحلیل واریانس یک عامله
درس 57آزمون های مقایسات چند گانه
درس 58 تحلیل واریانس دو عامله
درس 59ضریب تشخیص
بخش 8تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی
درس 61ارزیابی مفید بودن داده ها
درس 62جدول تحلیل رگرسیون
درس 64حل رگرسیون – بخش اول
درس 65حل رگرسیون – بخش دوم
درس 66اعتبار معادله رگرسیون
درس 67آزمون ضریب همبستگی پیرسون
بخش 9آمار ناپارامتریک
درس 68کاربردهای مدیریتی آمار ناپارامتریک- آزمون استقلال کای مربعپیش‌نمایش رایگان
درس 69حل مسئله ناپارامتریک