دوره آنلاین
29 دانش‌پژوه
هدیه17600 تومان
ثبت‌نام

باسمه تعالی عظم‌شأنه

قیمت هر فایل صوتی ۱۰۰ تومان است. این دوره شامل ۱۷۶ فایل صوتی است.

تذکر: برای بحث و گفتگو درباره بدایةالحکمه به انجمن فلسفه و عرفان اسلامی (دسته بندی بدایه‌الحکمه) مراجعه فرمایید.

استاد امینی‌نژاد این‌ دوره را در ۱۷۶ جلسه در سال های تحصیلی ۸۸-۸۷ و ۸۹-۸۸ ارائه فرموده‌اند.

فایلهای ۱۷۶ صوت بدایه الحکمه

مشاهده و دانلود برخی از جلسات دوره

 

فایل صوتی جلسه اول

فایل صوتی جلسه دوم

فایل صوتی جلسه سوم

فایل صوتی جلسه چهارم

فایل صوتی جلسه پنجم

برای دانلود فایلها با کیفیت بالا به صورت تکی و دانلود یکجا لطفاً عضو شوید

فایل صوتی جلسه ۱۷۱

فایل صوتی جلسه ۱۷۲

فایل صوتی جلسه ۱۷۳

فایل صوتی جلسه ۱۷۴

فایل صوتی جلسه ۱۷۵

فایل صوتی جلسه ۱۷۶

 

بخش 1دانلود کامل و یکجای دوره با کیفیت بالا
بخش 2دانلود جلسات 1 تا 50 به صورت تکی و با کیفیت بالا
بخش 3دانلود جلسات 51 تا 100 به صورت تکی و با کیفیت بالا
بخش 4دانلود جلسات 101 تا 150 به صورت تکی و با کیفیت بالا
بخش 5دانلود جلسات 151 تا 176 به صورت تکی و با کیفیت بالا
بخش 6دانلود کامل و یکجای دوره با کیفیت پایین