09126522810

بدایة‌الحکمة (دوره سوم تدریس): استاد امینی‌نژاد

دوره آنلاین
22 دانش‌پژوه
هدیه11700 تومان
ثبت‌نام

باسمه تعالی

قیمت هر فایل صوتی ۱۰۰ تومان است. این دوره شامل ۱۱۷ فایل صوتی است.

تذکر: برای بحث و گفتگو درباره بدایةالحکمه به انجمن فلسفه و عرفان اسلامی (دسته بندی بدایه‌الحکمه) مراجعه فرمایید.

بدایه الحکمه – دوره سوم

سال تحصیلی ۹۵-۹۴

همانطور که استحضار دارید بدایة‌الحکمه از سوی حضرت استاد امینی‌نژاد تا کنون سه دوره تدریس شده است که هر کدام از دوره ها ویژگی های خودش را دارد؛ در دوره اول همه مراحل تدریس شده ولی صوت‌ها، کیفیت مناسبی ندارند. در دوره دوم، با اینکه کامل‌ترین دوره به لحاظ شرح و بسط است، ولی بخش مقولات به دوره اول ارجاع داده شده و تدریس نشده است. در عوض مباحث مقدماتی در این دوره مفصل‌تر بیان شده است. در دوره سوم، کیفیت صوت‌ها بسیار عالی است ولی بخش مقولات و فصول ده و یازده به دوره‌های اول و دوم ارجاع داده شده است. علاوه بر آن‌که مقدمه کتاب بدایه در این دوره بهتر شرح و توضیح داده شده است.

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

بخش 1دانلود کامل دوره به صورت فایل فشرده و یکجا
بخش 2دانلود و مشاهده جلسات 1 تا 50
بخش 3دانلود و مشاهده جلسات 51 تا 100
بخش 4دانلود و مشاهده جلسات 101 تا 117
بخش 5دانلود و مشاهده همه دوره به صورت فایل تکی با کیفیت پایین