دوره آنلاین
28 دانش‌پژوه
هدیه4000 تومان
ثبت‌نام

بر اساس نظر استاد یزدان پناه، برای مطالعه کتاب‌های سلوکی سیر آسان به سخت زیر را دنبال فرمایید:

کتاب‌های اصلی

شرح لغت موران

نمط هشتم  اشارات و تنبیهات به عنوان پیش درآمد نمط نهم

نمط نهم اشارات (‌بحث‌های سلوکی ویژه)

اوصاف الاشراف خواجه نصیر (‌که از متن فارسی استفاده می شود)

منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری

کتاب جنبی در لابلای مباحث فوق مطالعه شود.

رساله الولایه حضرت علامه طباطبایی (‌تحلیل و تبیین عقلی از مباحث سلوکی، یک دور تحلیل شرعی و یک دسته نکته های سلوکی ناب)

نیز مطالعه شود.

به عبارت دیگر در کنار ۴ کتاب اصلی گفته شده رساله الولایه هم مطالعه شود.

در اولین فایل صوتی نمط هشتم توضیح داده شده است.

بخش 1دانلود و متن کامل کتاب
درس 1دانلود کامل فایل‌های صوتی بصورت یکجا
درس 2متن کتاب اوصاف‌الاشراف
بخش 2فایل‌های صوتی از شماره 1 تا 10
درس 3جلسه 1
درس 4
بخش 3فایل‌های صوتی از شماره 11 تا 20
بخش 4فایل‌های صوتی از شماره 21 تا 30
بخش 5فایل‌های صوتی از شماره 31 تا 42