دوره آنلاین
7 دانش‌پژوه
هدیه8100 تومان
ثبت‌نام

باسمه تعالی

قیمت هر فایل صوتی ۱۰۰ تومان است. این دوره شامل ۸۱ فایل صوتی است.

بخش 1دانلود کامل و یکجای دوره به صورت فایل فشرده
بخش 2جلسه 1 تا 10 سال 90-89 به همراه تقریرات
بخش 3جلسات 11 تا 34 سال 91-90 به همراه تقریرات
بخش 4جلسات 35 تا 44 سال تحصیلی 92-91
بخش 5جلسات 45 تا 66 سال تحصیلی 93-92
بخش 6جلسات 67 تا 81 سال حصیلی 94-93
بخش 7دانلود تکی فایلهای صوتی با کیفیت پایین