دوره آنلاین
41 دانش‌پژوه
هدیه32200 تومان
ثبت‌نام

باسمه تعالی

این دوره آموزشی دوره دوم تدریس جلد اول اسفار اربعه است که از سال ۹۱ تا ۹۴ تدریس شده است.

بعد از ثبت نام و ورود به فایلهای زیر دسترسی خواهید داشت:

۱- دانلود کامل و یکجای ۳۲۲ فایل صوتی با کیفیت بالا

۲- دانلود و مشاهده تک تک فایلها با کیفیت پایین

۳- دانلود و مشاهده تک تک فایلها با کیفیت بالا

۴- بارگذاری طرح‌ درس‌ها به تدریج

قیمت هر فایل صوتی ۱۰۰ تومان است. این دوره شامل ۳۲۲ فایل صوتی است.

 

بخش 1دانلود کامل دوره اسفار (‌از جلسه 1 تا 322)
بخش 2دانلود و مشاهده فایل ها به صورت تکی از جلسه 1 تا 50
بخش 3دانلود و مشاهده فایل ها به صورت تکی از جلسه 51 تا 100
بخش 4دانلود و مشاهده فایل ها به صورت تکی از جلسه 101 تا 150
بخش 5دانلود و مشاهده فایل ها به صورت تکی از جلسه 151 تا 200
بخش 6دانلود و مشاهده فایل ها به صورت تکی از جلسه 201 تا 250
بخش 7دانلود و مشاهده فایل ها به صورت تکی از جلسه 251 تا 300
بخش 8دانلود و مشاهده فایل ها به صورت تکی از جلسه 301 تا 322
بخش 9دانلود کل دوره با کیفیت پایین به صورت تک به تک