دوره آنلاین
28 دانش‌پژوه
هدیه11000 تومان
ثبت‌نام

باسمه تعالی

تذکر: برای بحث و گفتگو درباره اسفار به انجمن فلسفه و عرفان اسلامی (دسته‌بندی اسفار) مراجعه فرمایید.

این دوره آموزشی دوره دوم تدریس جلد اول اسفار اربعه است که از سال ۹۱ تا ۹۴ تدریس شده است.

بعد از ثبت نام و ورود به فایلهای زیر دسترسی خواهید داشت:

۱- دانلود کامل و یکجای ۳۲۲ فایل صوتی با کیفیت بالا

۲- دانلود و مشاهده تک تک فایلها با کیفیت پایین

۳- دانلود و مشاهده تک تک فایلها با کیفیت بالا

۴- بارگذاری طرح‌ درس‌ها به تدریج

بخش 1دانلود کامل دوره اسفار (‌از جلسه 1 تا 322)
بخش 2دانلود و مشاهده فایل ها به صورت تکی از جلسه 1 تا 50
بخش 3دانلود و مشاهده فایل ها به صورت تکی از جلسه 51 تا 100
بخش 4دانلود و مشاهده فایل ها به صورت تکی از جلسه 101 تا 150
بخش 5دانلود و مشاهده فایل ها به صورت تکی از جلسه 151 تا 200
بخش 6دانلود و مشاهده فایل ها به صورت تکی از جلسه 201 تا 250
بخش 7دانلود و مشاهده فایل ها به صورت تکی از جلسه 251 تا 300
بخش 8دانلود و مشاهده فایل ها به صورت تکی از جلسه 301 تا 322
بخش 9دانلود کل دوره با کیفیت پایین به صورت تک به تک