دوره آنلاین
16 دانش‌پژوه
هدیه8000 تومان
ثبت‌نام
اسفار اربعه جلد سوم استاد امینی‌نژاد ویدرس

باسمه تعالی

اسفار اربعة جلد سوم: استاد امینی‌نژاد

این درس در سال جاری در مدرسه سعادت واقع در قم برگزار می شود.

پخش و دانلود ۵ جلسه اول:

http://vdars.com/h/file/2769/4-Asfar-J3-ostad-Amininejad-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/file/2769/2-Asfar-J3-ostad-Amininejad-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/file/2769/1-Asfar-J3-ostad-Amininejad-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/file/2769/3-Asfar-J3-ostad-Amininejad-vdars.MP3

 

http://vdars.com/h/file/2769/5-Asfar-J3-ostad-Amininejad-vdars.MP3

تذکر: این درس سال جاری استاد است که به تدریج بروز می شود.

 

لینک ثابت دوره: http://vdars.com/?p=2769

 

 

بخش 1دانلود کامل و یکجای دوره
بخش 2جلسات 1 تا 10
بخش 3جلسات 11 تا 30
بخش 4جلسات 31 تا 78
بخش 5جلسات 79 تا 93 بعد از نوروز 98