دوره آنلاین
15 دانش‌پژوه
هدیه35300 تومان
ثبت‌نام

باسمه تعالی

تذکر: برای بحث و گفتگو درباره اسفار به انجمن فلسفه و عرفان اسلامی (دسته‌بندی اسفار) مراجعه فرمایید.

با عضویت و خرید دوره امکان دانلود فایل های باکیفیت به صورت یکجا ممکن است. فایل‌ها بر اساس صفحات  و در برخی موارد سطرهای جلد اول اسفار شماره‌گذاری شده‌اند.

اسفار اربعة جلد اول (‌دوره اول تدریس): استاد یزدان‌پناه
ادرس صفحات بر اساس اسفار موجود در نرم افزار های نور است(دار احیاء التراث).
فعلا از جلسه ۱۸۲ تا ۱۹۹ به تعداد ۱۷ جلسه ناقص است.

قیمت هر فایل صوتی ۱۰۰ تومان است. این دوره شامل ۳۷۳ فایل صوتی است.

مشاهده نمونه فایل های دوره اسفار

فایل صوتی جلسه اول

فایل صوتی جلسه دوم

فایل صوتی جلسه سوم

فایل صوتی جلسه چهارم

فایل صوتی جلسه پنجم

فایل صوتی جلسه ششم

فایل صوتی جلسه هفتم

فایل صوتی جلسه هشتم

فایل صوتی جلسه نهم

فایل صوتی جلسه دهم

 

..
برای دانلود و شنیدن فایلهای صوتی جلسه یازدهم تا سیصد و شصت و چهار لطفاً عضو شده و از سمت راست روی لینک سبز رنگ اقدام کنید.

.

فایل صوتی جلسه ۳۶۵

فایل صوتی جلسه ۳۶۶

فایل صوتی جلسه ۳۶۷

 

فایل صوتی جلسه ۳۶۸

 

فایل صوتی جلسه ۳۶۹

 

فایل صوتی جلسه ۳۷۰

 

فایل صوتی جلسه ۳۷۱

 

 

فایل صوتی جلسه۳۷۲

 

فایل صوتی جلسه ۳۷۳

بخش 1دانلود کامل دوره
بخش 2جلد اول صفحه یک تا 50
بخش 3جلد اول صفحه 51 تا 100
بخش 4جلد اول صفحه 101 تا 150
بخش 5جلد اول صفحه 151 تا 200
بخش 6جلد اول صفحه 201 تا 250
بخش 7جلد اول صفحه 251 تا 300
بخش 8جلد اول صفحه 301 تا 350
بخش 9جلد اول صفحه 351 تا 400
بخش 10جلد اول: صفحه 401 تا 443