دوره آنلاین
11 دانش‌پژوه
هدیه6000 تومان
ثبت‌نام

باسمه تعالی
تا کنون ۶۰ فایل صوتی هم برای دانلود یکجا و هم برای دانلود در این دوره قرار داده شده است.

 

بخش 1دانلود یکجای دوره
بخش 2دانلود به صورت تکی و با کیفیت بالا
درس 2جلسات 1 تا 50
درس 3جلسات 51 تا 60
بخش 3دانلود به صورت تکی و با کیفیت پایین