دوره آنلاین
22 دانش‌پژوه
هدیه6000 تومان
ثبت‌نام

باسمه تعالی
تا کنون ۶۰ فایل صوتی هم برای دانلود یکجا و هم برای دانلود در این دوره قرار داده شده است.

قیمت هر فایل صوتی ۱۰۰ تومان است. این دوره تا کنون شامل ۶۰ فایل صوتی است.

 

بخش 1دانلود یکجای دوره
بخش 2دانلود به صورت تکی و با کیفیت بالا
درس 2جلسات 1 تا 50
درس 3جلسات 51 تا 60
بخش 3دانلود به صورت تکی و با کیفیت پایین