دوره آنلاین
هدیه5000 تومان
ثبت‌نام در دوره

آزادی معنوی و اجتماعی از دیدگاه اسلام: درآمدی بر ادبیات انسان شناسی اسلامی

بخش 1آزادی معنوی و اجتماعی از دیدگاه اسلام
درس 1جلسه اول: سخنرانی استاد نیلی پور
درس 2جلسه دوم: پرسش و پاسخ در مورد اندیشه های شهید مطهری ره