09126522810
دسته بندی

مقالات

مقاله: بررسی تاثیر ابعاد مدیریت كیفیت فراگیر و مدیریت منابع انسانی بر دلبستگی شغلی در سازمان تامین اجتماعی

ارسال شده دردی ۲۲ ۱۳۹۶
دیدگاه0
بررسی تاثیر ابعاد مدیریت كیفیت فراگیر و مدیریت منابع انسانی بر دلبستگی شغلی در سازمان تامین اجتماعی؛ بهمن حاجی پور بلقیس باور...
ادامه مطلب

مقاله: بررسی تأثیرپذیری عملکرد شرکت‌های بیمه از گزینه‌های راهبردی مدل دلتا

بررسی تأثیرپذیری عملکرد شرکت‌های بیمه از گزینه‌های راهبردی مدل دلتا مقاله ۷، دوره ۱۰، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۲۲۹-۲۷۰...
ادامه مطلب

مقاله: گونه‌شناسی شکل‌گیری استراتژی در سازمان‌های دولتی فعال در عرصه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

ارسال شده دردی ۰۴ ۱۳۹۶
دیدگاه0
گونه‌شناسی شکل‌گیری استراتژی در سازمان‌های دولتی فعال در عرصه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مقاله ۳، دوره ۵، شماره ۱، بهار و تابستان...
ادامه مطلب

مقاله: اولویت‌بندی انواع فرهنگ سازمانی (طبق مدل کوئین) بر مبنای میزان اثرگذاری آن‌ها بر یادگیری سازمانی

ارسال شده دردی ۰۴ ۱۳۹۶
دیدگاه0
اولویت‌بندی انواع فرهنگ سازمانی (طبق مدل کوئین) بر مبنای میزان اثرگذاری آن‌ها بر یادگیری سازمانی مقاله ۶، دوره ۴، شماره ۱، بهار...
ادامه مطلب