09126522810
دسته بندی

دکتر میثم لطیفی

مقاله: روش‌شناسی راهبردهای تدبر در قرآن کریم: استقرایی از پژوهش‌های میان‌رشته‌ای مدیریت اسلامی در دهه اخیر

ارسال شده دردی ۱۸ ۱۳۹۶
دیدگاه2
روش‌شناسی راهبردهای تدبر در قرآن کریم: استقرایی از پژوهش‌های میان‌رشته‌ای مدیریت اسلامی در دهه اخیر مقاله ۲، دوره ۵، شماره ۲، پاییز...
ادامه مطلب