09126522810
دسته بندی

مقالات دکتر بهمن حاجی‌پور

مقاله: بررسی تاثیر ابعاد مدیریت كیفیت فراگیر و مدیریت منابع انسانی بر دلبستگی شغلی در سازمان تامین اجتماعی

ارسال شده دردی ۲۲ ۱۳۹۶
دیدگاه0
بررسی تاثیر ابعاد مدیریت كیفیت فراگیر و مدیریت منابع انسانی بر دلبستگی شغلی در سازمان تامین اجتماعی؛ بهمن حاجی پور بلقیس باور...
ادامه مطلب