09126522810
دسته بندی

کتاب‌های دکتر حسن دانایی‌فرد

کتاب: بوروکراسی و توسعه در ایران: نگاهی تاریخی تطبیقی

هنوز برای مطالعه مطالب بیشتری هست! کتاب: پژوهش‌های تفسیری در سازمان کتاب: روش‌شناسی مطالعه موردی در پژوهش‌های مدیریت: آزمون نظریه و نظریه‌پردازی...
ادامه مطلب

کتاب: کاربرد استراتژی پژوهشی نظریه داده‌بنیاد در عمل: ساخت نظریه بی‌تفاوتی سازمانی

applications of grounded theory construction organization danaeefard eslami هنوز برای مطالعه مطالب بیشتری هست! کتاب: پژوهش‌های تفسیری در سازمان کتاب: روش‌شناسی مطالعه...
ادامه مطلب

کتاب: نظریه سازمان: نگاه‌ها و چالش‌ها- جلد دوم

هنوز برای مطالعه مطالب بیشتری هست! کتاب: نظریه سازمان: نگاه‌ها و چالش‌ها- جلد اول نظریه سازمان : نگاه‌ های فرا نظری (...
ادامه مطلب

کتاب: نظریه سازمان: نگاه‌ها و چالش‌ها- جلد اول

Organization Theory: Challenges and Perspectives  Duberley هنوز برای مطالعه مطالب بیشتری هست! کتاب: نظریه سازمان: نگاه‌ها و چالش‌ها- جلد دوم نظریه سازمان...
ادامه مطلب

کتاب: استراتژی‌های نظريه‌‌پردازی

  استراتژيهای نظريه‌ پردازی Srategies of Theory Building هنوز برای مطالعه مطالب بیشتری هست! نظريه‌‌پردازی: مبانی و روش‌‌شناسی‌ها کتاب: پژوهش‌های تفسیری در...
ادامه مطلب

نظريه‌‌پردازی: مبانی و روش‌‌شناسی‌ها

  نظريه‌ پردازی : مبانی و روش‌ شناسيها Theory Bulding : Fundamentals and Methodologies هنوز برای مطالعه مطالب بیشتری هست! کتاب: استراتژی‌های...
ادامه مطلب

نظریه سازمان : نگاه های فرانظری ( جلد اول : نظریه سازمان به منزله علم )

نظریه سازمان : نگاه های فرانظری ( جلد اول : نظریه سازمان به منزله علم ) Organization Theory : Meta-Theoretical Perspectives (...
ادامه مطلب