کار اجراییرئیس مرکز تحقیقات
تخصصمدیریت دولتی و سیاست گذاری

بیوگرافی

وحید یاوری عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام و ریاست مرکز تحقیقات این دانشگاه را بر عهده دارد. وی دوره کارشناسی ارشد خود را در رشته معارف اسلامی و مدیریت صنعتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام به پایان برد و سپس دوره دکتری مدیریت دولتی ( توسعه) را از دانشگاه علامه طباطبایی دریافت کرد.