بیوگرافی

مهدی ثنائی دانش آموخته کارشناسی ارشد معارف اسلامی، مدیریت دولتی و سیاست‌گذاری عمومی از دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) و دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری علم و فناوری دانشگاه تهران است. وی تاکنون دوره‌های متعددی را پیرامون آموزش مهارت‌های Office برگزار نموده است. از مهمترین تألیفات وی می توان به کتاب کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت، با همکاری رضا بنی اسد نام برد. این کتاب به عنوان منبع درسی دانشجویان مقطع کارشناسی کاربرد کامپیوتر در مدیریت معرفی شده است.