بیوگرافی

دکتر سید مجتبی امامی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و عضو گروه مدیریت دولتی و سیاست‌گذاری است. وی هم‌اکنون ریاست مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام را بر عهده دارد. دکتر امامی در دانشگاه‌های مختلف تهران، مدرس نیز در مقطع کارشناسی و ارشد در دروس روش‌شناسی پژوهش، خط‌مشی‌گذاری و ... تدریس داشته است