بیوگرافی

دکتر حسن دانائی فرد عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و استاد رشته مدیریت دولتی و سیاستگذاری است. وی مقالات و کتابهای قابل توجهی در زمینه مدیریت و روش تحقیق به رشته تألیف و ترجمه در آورده و پایان نامه ها و رساله های مختلفی را در حوزه مدیریت داوری کرده است. وی سالها استاد دوره های دکتری و ارشد در دانشگاههای تربیت مدرس، تهران ، امام صادق علیه السلام و سایر دانشگاههاست. برای مشاهده روزمه کلیک کنید