بیوگرافی

پرفسور سید مهدی الوانی استاد رشته مدیریت دولتی و سیاستگذاری است. وی چهره ماندگار مدیریت ایران است. دکتر الوانی در سال 1392 از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC با رتبه 12 به عنوان دانشمند پرتألیف ایران شناخته شدند. وی اکنون در دانشگاههای معتبر کشور به تدریس دروس مختلف رشته مدیریت در دوره های دکتری همچون فلسفه تئوری های مدیریت، خط مشی گذاری عمومی، مدیریت مسائل عمومی، روش تحقیق و غیره می پردازد.