تخصصعضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
تخصصاقتصاد، اقتصاد مقاومتی و اسلامی

بیوگرافی

حجت الله عبدالملکی، عضو هیئت علمی دانشکدۀ معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) است. وی نظریه پردازاقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت است که مقالات و کتابهایی را در این زمینه منتشر کرده است. از مهمترین اثر تألیفی وی می توان به کتاب «اقتصاد مقاومتی : درآمدی بر مبانی، سیاست‌ها و برنامۀ عمل» اشاره کرد. این اثر از سوی انتشارات بسیج دانشگاه امام صادق علیه السلام و به اهتمام مؤسسۀ علمی- فرهنگی سدید منتشر شده است.