09126522810

۱۰ دی ۱۳۹۶

مقاله: طراحی مدل مدیریت منابع انسانی در سازمانهای با قابلیت اطمینان بالا؛ (مورد مطالعه: شرکتهای برق ایران)

مقاله: طراحی مدل مدیریت منابع انسانی در سازمانهای با قابلیت اطمینان بالا؛ (مورد مطالعه: شرکتهای برق ایران)

نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ معمارزاده طهران، غلامرضا؛ ایران دوست، ابراهیم؛

مجله: مدیریت شهری » تابستان ۱۳۹۵ – شماره ۴۳ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۱۴ صفحه – از ۱۶۳ تا ۱۷۶)
چکیده:

کلیدواژه ها :

مدیریت منابع انسانی ،ذهن آگاهی ،سازمان با قابلیت اطمینان بالا ،شرکت‌های برق

ارسال پاسخ