09126522810

۱۰ دی ۱۳۹۶

مقاله: طراحی مدل رفتار بوم – پیش کنش برای مدیران سازمانهای دولتی ایران

/
دیدگاه0
/

طراحی مدل رفتار بوم – پیش کنش برای مدیران سازمانهای دولتی ایران

نویسنده: قجری، سمیه؛ الوانی، سید مهدی؛ رمزگویان، غلامعلی؛ معمارزاده طهرانی، غلامرضا؛

مجله: مدیریت شهری » بهار ۱۳۹۵ – شماره ۴۲ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۲۰ صفحه – از ۲۹۳ تا ۳۱۲)

ارسال پاسخ