09126522810

۱۰ دی ۱۳۹۶

مقاله: طراحی مدل حاکمیتی اجرای خط مشی های منابع انسانی در بخش دولتی ایران؛ مورد مطالعه: قانون مدیریت خدمات کشوری

/
دیدگاه0
/

طراحی مدل حاکمیتی اجرای خط مشی های منابع انسانی در بخش دولتی ایران؛ مورد مطالعه: قانون مدیریت خدمات کشوری

نویسنده: محمدی، مهتاب؛ الوانی، سید مهدی؛ معمارزاده طهران، غلامرضا؛

مجله: مدیریت سازمان‌ های دولتی » بهار ۱۳۹۵ – شماره ۱۴ علمی-پژوهشی ‏(۱۸ صفحه – از ۷ تا ۲۴)

ارسال پاسخ