09126522810

۱۳ دی ۱۳۹۶

مقاله: سیاست‌گذاری فرهنگی در دولت دینی

سیاستگذاری فرهنگی در دولت دینی

نویسنده: باقری فرد، محمد حسین؛ توکلی، عبدالله؛ الوانی، سید مهدی؛

مجله: حکومت اسلامی » بهار ۱۳۹۴ – شماره ۷۵ علمی-پژوهشی ‏(۳۴ صفحه – از ۱۷۳ تا ۲۰۶)

ارسال پاسخ