09126522810

۱۴ دی ۱۳۹۶

مقاله: تبیین مولفه‌های رهبر معنوی با استفاده از سیستم‌های عصبی فازی انطباق‌پذیر

/
دیدگاه0

تبیین مولفه های رهبر معنوی با استفاده از سیستم های عصبی فازی انطباق پذیر

نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ معمارزاده طهران، غلامرضا؛ کاظمی، حسین؛

مجله: مدیریت فرهنگ سازمانی » پاییز ۱۳۹۲، دوره یازدهم – شماره ۳ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۲۶ صفحه – از ۹۵ تا ۱۲۰)

ارسال پاسخ