09126522810

۱۴ دی ۱۳۹۶

مقاله: تبیین مفهوم اپوخه در پژوهش های پدیدارشناختی و کاربرد آن در حوزه‌ی کارآفرینی

/
دیدگاه0

تبیین مفهوم اپوخه در پژوهش های پدیدارشناختی و کاربرد آن در حوزه ی کارآفرینی

نویسنده: الوانی، سید مهدی؛ خانباشی، محمد؛ بودلایی، حسن؛

مجله: راهبرد » تابستان ۱۳۹۳ – شماره ۷۱ علمی-پژوهشی/ISC ‏(۲۸ صفحه – از ۲۱۱ تا ۲۳۸)

ارسال پاسخ