09126522810

۲۲ دی ۱۳۹۶

مقاله: تبیین روابط ذهنیت مشترک، ظرفیت جذب دانش، نوآوری و انعطاف­‌پذيری: شركت­‌های داروئی كشور

/
دیدگاه0

ارسال پاسخ