09126522810

۲۲ دی ۱۳۹۶

مقاله: بررسی میزان همنوائی بین متغیرهای سازمانی با راهبرد کسب‌وکار و ارتباط آن با عملکرد

/
دیدگاه0

ارسال پاسخ