09126522810

۱۵ دی ۱۳۹۶

مجموعه وب‌سایت‌های تخصصی استادن در ویدرس

/
دیدگاه0

باسمه تعالی
وب‌سایت دکتر سید مهدی الوانی ‌(‌استاد دانشگاه علامه طباطبایی) و متخصص مدیریت، مدیریت دولتی، روش تحقیق و خط‌مشی‌گذاری عمومی
http://vdars.com/alvani

وب‌سایت دکتر علی رضائیان ‌(‌استاد دانشگاه شهید بهشتی) و متخصص مدیریت، نظریه سازمان، رفتار سازمانی و فناوری اطلاعات

http://vdars.com/rezaeiyan

وب سایت دکتر حسن دانایی‌فرد ( استاد دانشگاه تربیت مدرس) و متخصص مدیریت، نظریه سازمان، خط‌مشی‌گذاری عمومی، مدیریت دولتی و روش تحقیق

http://vdars.com/danaeefard

وب‌سایت دکتر بهمن حاجی‌پور ( دانش‌یار دانشگاه شهید بهشتی) و متخصص مدیریت استراتژیک

http://vdars.com/hajipour

وب‌سایت رضا بنی‌اسد ( استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و مدیریت ویدرس) ، مدیریت استراتژیک، فضای مجازی و فناوری اطلاعات و روش تحقیق

http://baniasad.ir

ارسال پاسخ