09126522810

۲۵ خرداد ۱۳۹۶

شیوه تحصیل، تحقیق، نگارش و تدریس فلسفه

/
دیدگاه0

باسمه تعالی

این متن، مصاحبه دو تن از عزیزان آقایان بغدادی و صداقت با حضرت استاد یزدان پناه درباره شیوه تحصیل، تحقیق و نگارش و تدریس فلسفه است.

پژوهش در فلسفه استاد یزدان‌پناه

 

ارسال پاسخ